P2P Caching คืออะไร ?

Posted: Tuesday 1 March 2011 in General
Tags: ,

Peer – to – peer แคช ( P2P แคช) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เข้าชมเทคโนโลยีการจัดการที่ใช้โดย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อเร่งการส่งผ่านเนื้อหา Peer – to – Peer P2P) เครือข่าย (ในขณะที่การลดค่าใช้จ่ายแบนด์วิดท์ที่เกี่ยวข้อง

P2P แคช เหมือนกันในหลักการให้การแคชเนื้อหาที่ใช้งานมานานโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อเร่ง Web ( HTTP เนื้อหา) P2P แคชชั่วคราวจัดเก็บเนื้อหาที่เป็นที่นิยมที่ไหลลงในเครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หากผู้ใช้บริการเนื้อหาที่ต้องการโดยสามารถใช้ได้จาก แคช แคชตรงตามความต้องการการจัดเก็บชั่วคราวจาก, การกำจัดการถ่ายโอนข้อมูลผ่านการเชื่อมโยงการขนส่งมีราคาแพงและลดความแออัดของเครือข่าย

เนื้อหา P2P ตอบสนองดีแคชเพราะมีรูปแบบการใช้ซ้ำสูง ประมาณ 75% ของปริมาณ P2P มีการร้องขอหลายครั้ง

P2P อุปกรณ์บางแคชยังสามารถเร่งสตรีมมิ่งวิดีโอ HTTP การเข้าชมจาก YouTube , Facebook , RapidShare , MegaUpload , Google , AOL Video , MySpace และเว็บวิดีโอร่วมกันเว็บไซต์อื่น ๆ

P2P Caching ทำงานอย่างไร?

P2P แคชเกี่ยวข้องกับการสร้าง แคช หรือพื้นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวสำหรับข้อมูล P2P โดยใช้การสื่อสารเฉพาะฮาร์ดแวร์ดิสก์จัดเก็บและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง แคชนี้จะอยู่ในเครือข่ายของ ISP ไม่ว่าจะอยู่ร่วมกับการเชื่อมโยงการขนส่งทางอินเทอร์เน็ตหรือวางไว้ที่จุดสำคัญหรือการรวมตัวกันที่หัวสายเคเบิลสิ้น

เมื่อแคช P2P จะจัดตั้งเครือข่ายโปร่งใสจะเปลี่ยนเส้นทางการจราจร P2P ให้แคชซึ่งทั้งให้บริการไฟล์โดยตรงหรือผ่านคำขอที่ให้กับผู้ใช้ระยะไกลและพร้อมกัน P2P แคชว่าข้อมูลสำหรับผู้ใช้ต่อไป คาดว่า 4 จาก 5 ภาพที่ต้องการผ่านทาง P2P สามารถให้บริการโดยแคช อัตราส่วนนี้จะสูงกว่า HTTP / Web Caching

แคช P2P มักจะทำงานร่วมกับเครือข่ายเทคโนโลยีการบรรเทาการจราจรที่เรียกว่าการตรวจสอบแพ็คเก็ตลึก (DPI) เทคโนโลยี DPI จะถูกใช้โดยผู้ให้บริการเพื่อทำความเข้าใจการจราจรที่ทำงานผ่านเครือข่ายของพวกเขาและเพื่อแยกมันและรักษามันสำหรับการส่งมอบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผลิตภัณฑ์ DPI ระบุและผ่าน P2P แพ็คเก็ต ไปยังระบบแคช P2P จึงสามารถแคชการจราจรและเร่งมัน

P2PCaching หรือ Peer to Peer Caching เป็นบริการเสริมของทาง ISP ต่างๆ สามค่ายด้วยกัน

คือ True Internet, CAT และ TT&T

โดยจะเป็นการช่วยเหลือจากทาง ISP ในการปล่อยไฟล์ต่างๆ

ซึ่งมีเครื่องเซิฟเวอร์ที่ใช้ช่วยทั้งหมดเป็นจำนวนหลายร้อยเครื่อง

ทำให้อัพโหลดได้มาก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s